LiMiT SRL - GDPR
Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal.
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Regulament GDPR

In temeiul Regulamentului GDPR, nr.679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce prive�te prelucrarea datelor cu caracter personal �i privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) LiMiT are obligatia de a administra în conditii de sigurant� si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este furnizarea de servicii de instruire, certificare, emitere certificate de participare cursuri, emitere facturi, redactare contracte, campanii de marketing.

Datele personale colectate si prelucrate de catre LiMiT sunt: numele si prenumele, CNP (doar in cazul cursurilor autorizate ANC), numarul de telefon, adresa de email, serie si numar CI (doar in cazul emiterii de facturi), adresa (doar in cazul emiterii de facturi).

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului GDPR privind protectia datelor este necesar sa va exprimati consimtamantul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le furnizati in vederea beneficierii de serviciile oferite de LiMiT, acestea fiind necesare pentru emiterea facturilor (numele, prenumele, seria si numarul CI, CNP, adresa solicitantului) si pentru formularul de contact.

Refuzul dvs. de a va da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile LiMiT.

In calitatea de beneficiar al serviciilor LiMiT, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Dreptul de informare si de acces la datele cu caracter personal �� aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal detinute de LiMiT.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal �� aveti dreptul de a rectifica datele daca acestea nu sunt corecte.

Dreptul de stergere a datelor cu caracter personal �� LiMiT va pastra datele dvs. atata timp cat acest lucru este necesar sau pe perioada impusa de lege.

Dreptul de a restrictiona utilizarea datelor dvs. cu caracter personal �� in cazul in care apreciati ca datele dvs. detinute de LiMiT sunt incorecte sau nu ar trebui sa fie prelucrate, puteti contacta responsabilul de protectia datelor din cadrul LiMiT la adresa de email [email protected]. In anumite cazuri, veti putea cere restrictionarea prelucrarii.

Dreptul de opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal �� In anumite cazuri, puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal inclusiv la prelucrarea acestora in scop de marketing direct. Cererea se adreseaza in scris la adresa de email [email protected].

Dreptul la portabilitatea datelor �� aveti dreptul de a solicita sa va transmitem datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau puteti solicita ca acesta sa fie portat direct catre un alt operator de date, dar in ambele cazuri numai daca prelucrarea datelor se face pe baza consimtamantului dvs.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucarea automata �� aveti dreptul de a solicita sa nu factei obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, dar numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice cu privire la dvs. sau va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.

Dreptul de retragere a consimtamantului in orice moment �� retragerea consimtamantului poate avea loc in orice moment si va produce efecte doar pentru viitor, prelucarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, data si semnata la adresa de email [email protected].

In cazul in care nu sunteti multumit/multumita de rezolutia primita va puteti adresa la Autoritatea Na�ional� de Supraveghere a Prelucr�rii Datelor cu Caracter Personal

LiMiT S.R.L. - CUI: 21411289 - NI: J05/751/2007 - Oradea, Romania

Telefon: +40 758 615 729

E-mail: [email protected]

Administratorul LiMiT SRL este proprietarul si responsabilul acestui document care se asigura ca aceasta este revizuit în conformitate cu cerintele de revizuire ale GDPR.

Acest document a fost realizat de catre responsabilul cu protectia datelor si aprobat de catre manager.

Contact

Pentru mai multe detalii va rog sa ne contactati folosind link-ul de mai jos.